בקע חתך (צלקת בקע): סיווג

סיווג בקע חתכים

סוּג מידת פער בקע ברמת הפאסיה: פער בקע בס"מ. נראות, סוג ממצא, אחריות חוזרת (השבה למצב רגיל).
I <2 ס"מ כמעט לא נראה בעת עמידה או שכיבה; סונוגרפי (אולטרסאונד) או ממצאי מישוש (מישוש).
II <4 ס"מ נראה כמו בליטה בעמידה, שטוח או ניתן להפחתה ספונטנית בשכיבה
IIb <4 ס"מ לא ניתן להפחתה אפילו על ידי הפחתה ידנית
ג > 4 ס"מ נראה כמו בליטה בעמידה, שטוח או ניתן להפחתה ספונטנית בשכיבה
IV > 4 ס"מ נראה במצב של עמידה ושכיבה, צמצום לא ספונטני
IVb > 4 ס"מ לא ניתן להפחתה אפילו על ידי הפחתה ידנית
V פגם מוחלט בדופן הבטן, בולטות מפלצתית בעמידה ובתחתית