שבר בהומרוס: או משהו אחר? אבחון דיפרנציאלי

פציעות, הרעלות והשלכות אחרות של גורמים חיצוניים (S00-T98).

  • קונטוזיו (קונטוזיה)