כיצד מאבחנים מורסה בלסת העליונה? | מורסה של הלסת העליונה

כיצד מאבחנים מורסה בלסת העליונה?

האבחנה של מורסה ב לסת עליונה מיוצר לראשונה קלינית. המושפעים מדווחים על נפיחות לאחרונה, כואבת, ורגישה ללחץ באזור הלסת. לאחר מכן יש לבאר רדיולוגית באמצעות קרני רנטגן של השיניים, אולי גם של השקדים או סינוסים פרנסליים, על מנת להפוך את מוקד ההדבקה ב חלל פה גלוי לעין.

If מוגלה עולה, ניתן לקבוע את הפתוגן באמצעות מריחה, הרלוונטית לטיפול הבא. במקרים בודדים, טומוגרפיה ממוחשבת עשויה להיות נחוצה גם כדי לקבוע את היקף ה מורסה.