פיזיותרפיה בירך - תרגיל 3

"מתיחה במצב שכיבה ". בשכיבה, מקם את המושפעים רגל מעל הרגל שהוקמה. עכשיו משוך בשתי ידיים מתחת ל מפרק הברך מה היא רגל אל ה חזה.

זה ייצור משיכה על שריר הגלוטה החיצוני אשר אתה מחזיק במשך 10 שניות. בצע סך של 3 מעברים. המשך בתרגיל הבא.