פיזיותרפיה בירך - תרגיל 2

מתיחה בזמן הישיבה: בזמן הישיבה, הציב את המושפע רגל על האחר. דחף בעדינות את הברך לכיוון הרצפה, נשען מעט קדימה. לאחר מכן תמשוך את הישבן החיצוני.

החזק את המתיחה למשך 10 עורות וחזור על התרגיל פעמיים. המשך בתרגיל הבא.