תרגיל ירך 5

כלב רגוע: ממצב ארבע הרגליים, מורחים את המושפעים רגל בזווית של 90 מעלות לגובה הגב. הגב כולו יוצר קו ישר. חזור על הממרח 15 פעמים עם 3 מעברים. המשך בתרגיל הבא.