אנצפלופתיה בכבד: בדיקות אבחון

חובה אבחון מכשירים רפואיים.

  • אולטרסאונד בטן (אולטרסאונד בדיקת אברי הבטן) - לאבחון בסיסי.
  • פסיכומטריה ממוחשבת - זהב תֶקֶן; גוזל זמן רב בהשוואה לתדירות הבהוב.
  • ניתוח תדרים מהבהב
    • צורת אבחון מדויקת מאוד עם רגישות גבוהה
    • יש מתאם בין תדר ההבהוב הקריטי לחומרת אנצפלופתיה בכבד: העין האנושית יכולה לתפוס הבהוב רק מתחת לתדר של כ- 39 הרץ. בהקשר של אנצפלופתיה בכבד, תדר ההבהוב הקריטי (תדירות הבהוב קריטית) מופחת.

אופציונלי אבחון מכשירים רפואיים - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית ופרמטרים חובה במעבדה - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי.

  • טומוגרפיה ממוחשבת של גולגולת (CT גולגולת, CT גולגולתי או cCT) - כדי לא לכלול apoplexy (שבץ) בחולים בתרדמת.
  • אנצפלוגרמה (EEG; רישום של פעילות חשמלית במוח) [גלים טריפאזיים (שלבים II ו- III של אנצפלופתיה בכבד) או פעילות דלתא (שלב IV)]