אנצפלופתיה בכבד: סיווג

בהתבסס על "הקריטריונים של ווסט הייבן", אנצפלופתיה בכבד (HE) מסווגת לשלבים הבאים:

התמחות תיאור נהלי מבחני פסיכומטרי *
0 (מינימום HE) ללא תסמינים; אין תסמינים נוירולוגיים קליניים, אך חסרים בתת-תחומים קוגניטיביים כגון קשב, מוטוריקה עדינה, זיכרון לטווח קצר, תפיסה חזותית-מרחבית פתולוגי (פתולוגי)
I הופעת ישנוניות, ריכוז לקוי, הפרעות שינה, שינויים במצב הרוח, האטה, דיבור מעורפל, בלבול פתולוגי
II אדישות, רעד מרעד (רעד ידיים גס), ישנוניות רבה יותר; שינויים בדוגמאות כתיבה, EEG: גלים תלת פאזיים פתולוגי
ג רעד מרפרף, חולה ישן ברובו אך ניתן להעיר אותו; רפלקסים בקרנית (רפלקס סגירת עפעפיים) ורפלקסים בגידים נשמרים; הופעת ריח של כבד גולמי ("foetor hepaticus"); EEG: גלים תלת פאזיים כבר לא אפשרי
IV תרדמת כשל בכבד (coma hepaticum): אין יותר תגובה לגירויים כואבים, ללא רפלקסים של הקרנית, foetor hepaticus ניכר, רעד לרפרוף נעדר בדרך כלל, שינה עמוקה, לא מסוגל להתעורר; EEG: פעילות דלתא כבר לא אפשרי

22-74% מהחולים עם כבד שחמת כבר יש "מינימלי אנצפלופתיה בכבד”(שם נרדף: אנצפלופתיה בכבד סמויה (נסתרת)).

* הליכי מבחן פסיכומטרי = מבחן חיבור מספר, מבחן מעקב קווים, מבחן סמל מספר; הם משמשים כפרמטרים עבור ריכוז יכולת, מוטוריקה עדינה וכן חשיבה לוגית.