נתיחת אבי העורקים סוג A

הגדרה דיסקציה של אבי העורקים היא דימום לתוך דופן אבי העורקים של הגוף. תוך כדי כך דופן הכלי מתפצלת לשכבותיה השונות ודם זורם בין השכבות הבודדות הללו. זה יוצר ערוץ חדש ליד אבי העורקים שדרכו יכול לזרום גם דם. דיסקציה של אבי העורקים מסוג סטנפורד A ... נתיחת אבי העורקים סוג A

OP | נתיחת אבי העורקים סוג A

ניתוח OP הוא חובה מוחלטת בנתיחת אבי העורקים מסוג A, שכן שיעור התמותה בטיפול שמרני הוא 50%. בנוסף, זוהי אינדיקציה חירום מוחלטת, שכן שיעור התמותה עולה ב -1% בכל שעה שחולפת. הניתוח מבוצע בהרדמה מלאה. ניתן להכניס סטנט אבי העורקים כדי לגשר על ... OP | נתיחת אבי העורקים סוג A

תסמינים של דיסקציה של אבי העורקים

מבוא ברפואה, המונח דיסקציה אבי העורקים משמש לתיאור פיצול שכבות הקיר של אבי העורקים. פיצול זה נגרם לרוב על ידי קרעים בדופן הפנימית של הכלי, המובילים לדימום לשכבות הקיר הבודדות של אבי העורקים. ברוב המקרים הדבר גורם להתפרצות חמורה ופתאומית ... תסמינים של דיסקציה של אבי העורקים

גורמי סיכון לניתוח אבי העורקים | תסמינים של דיסקציה של אבי העורקים

גורמי סיכון לנתיחת אבי העורקים מאחר ונתיחת אבי העורקים הינה תמונה קלינית חריפה ומסכנת חיים, אין סימני אזהרה מראש. עם זאת, ישנם גורמי סיכון המעדיפים דיסקציה של אבי העורקים. החשובים מביניהם כוללים לחץ דם גבוה, מרבצי שומן באבי העורקים (טרשת עורקים) ומחלות תורשתיות-למשל תסמונת מרפן, תסמונת אהלרס-דנלוס, ... גורמי סיכון לניתוח אבי העורקים | תסמינים של דיסקציה של אבי העורקים