טיפול בתסמונת אליס בארץ הפלאות

הערה אתה כאן בתת הנושא Therapy of Alice in Wonderland syndrome. למידע כללי על נושא זה, ראה תסמונת אליס בארץ הפלאות. תסמונת אליס בארץ הפלאות אינה ניתנת לטיפול בפני עצמה. עם זאת, הרופא יטפל במחלה הבסיסית. מתן תרופות/משככי כאבים עם החומרים הפעילים איבופרופן, אקמול, חומצה אצטילסליצילית או דומה. מנהל ... טיפול בתסמונת אליס בארץ הפלאות

סימפטומפס של תסמונת אליס בארץ הפלאות

הערה אתה כאן בתת הנושא סימפטומים של תסמונת אליס בארץ הפלאות. למידע כללי, ראה תסמונת אליס בארץ הפלאות. אנשים הסובלים מתסמונת אליס בארץ הפלאות תופסים את סביבתם כגדולה או קטנה יותר ממה שהם באמת. בנוסף, קיימת תפיסה שונה של חושי השמיעה והמגע. ההרגשה … סימפטומפס של תסמונת אליס בארץ הפלאות