עלות הרמת חזה

הגדרה רוב הנשים היו רוצות שיהיו להן שדיים מוצקות, מלאות וצעירות, אך ככל שהזדקנות, ירידה מהירה במשקל, הריון וזמני הנקה גורמים לעומס גובר על רקמת השד, לעתים קרובות מתפתח "חזה נפול". ניתוחים פלסטיים יכולים לסייע לנשים המושפעות באמצעות הרמת חזה (mastopexy) ולעצב שד יפה. … עלות הרמת חזה

סיכונים של הרמת חזה

הרמת חזה היא בדרך כלל ניתוח קוסמטי בלבד ולכן בדרך כלל אינה ממומנת על ידי חברות ביטוח בריאות סטטוטוריות או פרטיות. על המטופלים לשאת בעצמם בעלויות הניתוח בפועל ובכל האמצעים הנוספים. בהקשר זה, אנשים רבים מתעלמים מהעובדה שעלות הטיפול בגין השלכות אפשריות המתרחשות ב ... סיכונים של הרמת חזה