תסמונת כיאסמה

מבוא /אנטומיה הצ'יזמה היא צומת עצב הראייה. כאן, הסיבים של חצאי רשתית האף המתאימים של שתי העיניים עוברים לצד הנגדי. מערכת האופטיקה עוקבת אחר השיאזם. פציעות בשיאזם האופטי מובילות לתסמונת השיאזם. הגדרת תסמונת קיאסמה היא השם שניתן להופעה של ... תסמונת כיאסמה