טיפול בכונדרוסרקומה

כל המידע שניתן כאן הוא בעל אופי כללי בלבד, טיפול בגידול שייך תמיד בידיו של אונקולוג מנוסה! טיפול מכיוון שהכונדרוסרקומה מגיבה רק מעט לקרינה או לכימותרפיה, הסרה כירורגית של הגידול היא המטרה הטיפולית החשובה ביותר. הגישה הטיפולית - מרפאת (מרפאת) או פליאטיבית (הקלה בסימפטומים) - תלויה ב ... טיפול בכונדרוסרקומה