צומת אנטי-חדרית

צומת AV, צומת חדרית פרוזדורי, צומת Aschoff-Tawara צומת AV היא חלק ממערכת ההולכה של עירור הלב. הוא מורכב גם מצומת הסינוסים, מצרור His ורגלי הטווארה. לאחר צומת הסינוסים, צומת ה- AV מהווה את מרכז קוצב הלב המשני במערכת זו ומעביר את ההתרגשות ל- His ... צומת אנטי-חדרית