גנגליון כוכבי

מיקום הגנגליון Stellate נוצר על ידי מיזוג הגנגליון צוואר הרחם, שהוא הגנגליון הנמוך ביותר בצווארנו, עם הגנגליון הראשון של חזהנו. השם המתקבל הוא Ganglion cervicothoracicum. אז הוא מייצג מקלעת עצבים גדולה. ניתן למצוא אותו בקצה האחורי של הצלע העליונה ומאחור ... גנגליון כוכבי

תסמונת הורנר | גנגליון כוכבי

תסמונת הורנר המונח תסמונת הורנר מתאר את הכישלון של הגנגליון שכבר נדון ואת תסמיני הכשל הקשורים אליו. סיבות אפשריות הן כשל במערכת העצבים הסימפתטית (קטעי חוט השדרה באזור החזה והצוואר), פגיעה ישירה בגנגליון או בעצבים המובילים שלו. שלושה סימנים אופייניים תמיד נמצאים תחת ... תסמונת הורנר | גנגליון כוכבי