תחזית | פרטים נוספים

תַחֲזִית

בדרך כלל ניתן לטפל היטב בחסימת צינורות הזרע כיום, אך גישות טיפול חדשות כמו הרחבת בלונים מבוצעות רק במרפאות מיוחדות. אם המחלה הבסיסית שונה, הפרוגנוזה תלויה בה באופן טבעי.