תחזית | אי ספיקת נשימה חריפה

תַחֲזִית

הקטלניות של אי ספיקת נשימה חריפה תלוי בהתגברות על המחלה הבסיסית והתחלת הטיפול. מחלות קיימות וצריכת אלכוהול כרונית מחמירות את הפרוגנוזה. לאחר פציעות ללא מעורבות פלג גוף עליון, אחוז התמותה הוא כ -10%, עם פגיעות פלג גוף עליון כ -25%.

אם חריף ריאות כישלון (ARDS) נגרם על ידי דלקת ריאותהתמותה היא 50%. במקרה של אלח דם עם אי ספיקת איברים מרובה, שיעור התמותה הוא אפילו> 80%.