תחזית | אקרומגליה

תַחֲזִית

אם ניתן לנתח את הגידול השפיר, גודלו יקבע עד כמה הסיכויים להגיע לריפוי מלא. עבור מיקרואידנומות שיעור הריפוי האפקטיבי הוא 90%, עבור מקרואדנומות עדיין 60%.