תחזית | שיקום קרע בגיד אכילס

תַחֲזִית

נפגע גידים באופן כללי לרפא רק לאט וגרוע - בדרך כלל לא מגיעים שוב ליכולת הטעינה המלאה המקורית. עם זאת, כאשר קרעים בגידים נרפאים, קוטרם עולה, מה שמביא ליציבות טובה של הגיד. אם הטיפול מתקדם בצורה אופטימלית, יציבות הגיד היא כ- 90% מהגיד הבריא; אפילו ספורט תחרותי אפשרי כך ברוב המקרים. ההסתברות לקרע מחודש של עקב אכילס (הישנות) דומה ל -1 - 2 אחוזים לסיכון לפגיעה בגיד בריא.