שרירי הזרוע | שרירי הזרוע

שרירי הזרוע

אַמָה ניתן לחלק את השרירים גם לכופפים, בצד כף היד של כף היד (כף היד), ומתיחות, בצד האחורי של הזרוע (הגב). ניתן לחלק את המכופפים גם לכופפים שטחיים ועמוקים. המכופפים השטחיים כוללים את שריר הפרונאטור טרס, שריר פלמריס לונגוס, כופף מכופף רדיאלי, כופף כופף אולנרית וכופף כף יד superficilis.

מקורם של כולם לפחות בחלק של epicondylus medialis (בליטה גרמית בקצה התחתון של הזרוע העליונה) ולצרף אל אַמָה או עצמות של היד, ובכך גורם לכיפוף של אַמָה. כולם מלבד פרונאטור טרטות נמתחים ליד ולכן גורמים לכיפוף של הזרוע גם שם. הפרונאטור טרס, M. palmaris longus ו- M. flexor carpi radialis גורמים גם לסיבוב פנימה של הזרוע (גִבּוּן) בגלל המסלול האלכסוני שלהם מהקטנים אצבע צד במרפק לצד אגודל באמה.

שריר הרדיאלי המכופף מכופף מבצע גם רדיאלי חטיפהכלומר היד כפופה לרדיוס. שריר ה- flexor carpi ulnaris מבצע בדיוק את התנועה ההפוכה, כלומר ulnar חטיפה (לכיוון האולנה). ה- M. flexor digitorum superficialis גורם גם לכיפוף ב metacarpophalangeal ובאמצע המפרקים של האצבעות, כשהוא משתרע אל הפלנגות האמצעיות של האצבעות 2-5 (כולם למעט אגודל).

ה- M. palmaris longus משתרע על אפונורוזיס כף היד ומחזק אותו. המכופפים העמוקים כוללים את M. flexor digitorum profundus, M. flexor pollicis longus ואת M. pronator quadratus. ה- M. flexor digitorum profundus מושך מהאולנה אל קצות הפלנגות של האצבעות 2-5, ובכך גורם לכיפוף של שׁוֹרֶשׁ כַּף יָד ו אצבע המפרקים.

M. flexor pollicis longus מתחיל ברדיוס ומסתיים בקצה האגודל. זה מוביל לכיפוף האגודל המפרקים, התנגדות (נגיעה באגודל ומעט אצבע) ורדיאלי חטיפה. פרונטר קוואדרטוס מ 'נע מהאולנה לרדיוס ולכן גורם לסיבוב פנימה של האמה (כִּפּוּן).

ניתן לחלק את המרחבים של הזרוע לשלוש קבוצות. קבוצת הרדיאליס, המרחבים השטחיים והמרחבים העמוקים. קבוצת הרדיאליס כוללת את שריר הברכיאורדיאליס, את האקסטנסור קרפי רדיאליס הברוס.

כולם משתרעים מאפיקונדילוס לרוחב של עצם הזרוע (נקודת הצמדת שרירים ליד המרפק) לאורך הרדיוס. שריר brachioradialis מסתיים בקצה התחתון של הרדיוס ולכן משפיע רק על הזרוע. כאן זה גורם לאמה להתכופף ולהסתובב פנימה או החוצה.

השניים האחרים גורמים לכיפוף פנימה מפרק המרפק והארכת יד כמו גם חטיפה רדיאלית (לכיוון דבר) בשל הצמדתם למטאקרפלים 2 או 3. המרחבים השטחיים כוללים את שריר האקסטנסור דיגיטורום, את שריר האינסטנסור דיגיטי מיני ואת שריר האצבע הרחם. הכל מתחיל ב epicondylus lateralis של הזרוע העליונה.

ה- M. extensor digitorum ו- M. extensor digiti minimi (מאריכי אצבעות) מסתיימים באפונורוזיס הגבי של האצבעות 2-5 ו- 5 בהתאמה. הרחם carpi ulnaris משתרע עד העצם האמצעית של הזרת. כולם גורמים להארכת יד.

מאריכי האצבע גורמים בנוסף להארכה של מפרקי האצבעות 2-5 ומרחיב קרפי אולנריס גורם בנוסף לחטיפה אולנרית. המרחבים העמוקים הם ה- M. supinator, ה- M. abductor pollicis longus, ה- Mm. extensor pollicis longus ו- brevis ו- M. extensor indicis.

הסופינאטור מושך מ- Epicondylus lateralis לרדיוס וגורם לסיבוב זרוע כלפי חוץ. החוטף pollicis longus ו- extensor pollicis brevis מתחילים בחלק האחורי של האולנה, הרדיוס והקרום שביניהם. החוטף מושך לכיוון המטאקרפל הראשון ומבצע כיפוף ידיים, חטיפה רדיאלית והארכה וחטיפה (הרחקת האגודל מכף היד).

המאריך מסתיים במפרק האגודל הראשון ומבצע חטיפה רדיאלית והארכת האגודל. מקורם של M. extensor pollicis longus (מאריך אגודל) ו- M. extensor indici (מאריך אצבע מורה) בחלק האחורי של האולנה ובקרום. מאריך האגודל מושך לקצה מפרק האגודל ומספק חטיפה רדיאלית (לכיוון הרדיוס), שׁוֹרֶשׁ כַּף יָד הרחבה, והרחבה ו אדדוקציה של האגודל (מושך את האגודל).

מאריך האצבע המורה מסתיים באפונורוזיס הגבי של האצבע המורה ומוביל להארכת היד והאצבע המורה. ניתן לחלק את שרירי היד לשלוש קבוצות, השרירים האזניים (שרירי האגודל), השרירים המטקרפופאלנגליים ושרירי ההיפנוקוס (שרירי הזרת). השרירים האזניים כוללים את החוטף pollicis brevis, oppositionens pollicis, flexor pollicis brevis ו- adductor pollicis.

כולם מתחילים בכף היד ועוברים לחלקים שונים של האגודל. החוטף מושך אל חוליית האגודל הראשונה וגורם לחטיפה (המוליך את האגודל מהיד) והתנגדות (נוגעת באגודל ובאצבע הקטנה) בתוך מפרק אוכף אגודל וכיפוף במפרק המטקרפופלאנגאלי. המתנגדים מסתיימים בעצם המטאקרפלית הראשונה וגורמים להתנגדות, כיפוף ו אדדוקציה (מוביל ליד).

המכופף מושך לכיוון הפלנוקס הראשון של האגודל וגורם לכיפוף במפרק המטקרפופלאנגאלי ולהתנגדות. המתווך מושך גם לגפה האגודל הראשונה וגורם ל- אדדוקציה, התנגדות וכיפוף במפרק המטקרפופלאנגאלי. השרירים המטאקרפאליים מורכבים משרירי כף היד והגב הבין-גזעיים.

השרירים המותניים מקורם ב גידים של שריר flexor digitorum profundus ועוברים באופן רדיאלי לאפונורוזיס הגבי של האצבעות 2-5 (דבר צַד). הם גורמים לכיפוף במפרקים הבסיסיים ולהארכה במפרקי האצבעות. כפות הידיים של Interossei נמשכות מהמטאקרפאליים 2,4 ו -5 לאפונורוזיס הגבי של האצבעות 2,4 ו -5 וגורמות לכיפוף במפרקי המטאקרפופאלאנגל, הארכה במפרקי האצבעות והובלת האצבעות לאצבע האמצעית.

מכנסי הגב של אינטרוסיי ממם מתחילים במטרקרפאלים 1-5 ומסתיימים באפונורוזות הגב 2 -5, וכתוצאה מכך מכופפים במפרקי המטאקרפופאלנגל, הארכה במפרקי האצבעות וחטיפת האצבעות 2, 4 ו -5 הרחק מהאצבע האמצעית. שרירי הזרוע ההיפותניים כוללים את החוטף digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, oppositionens digiti minimi ו- palmaris brevis. מקורם באפונורוזיס כף היד או במנהרה הקרפלית.

החוטף מסתיים בפלנקס הראשון של האצבע הקטנה וגורם לחטיפה ולכיפוף במפרק המטקרפופלאנגאלי. המכופף נמשך גם לפלנקס הראשון, אך גורם רק לכיפוף במפרק המטקרפופלאנגאלי. המתנגדים מסתיימים במטרקרפל החמישי וגורמים להתנגדות ולכיפוף קל של המטאקרפל. ה- M. palmaris נע אל עור הזרת והמטלה שלו היא למתוח את aponeurosis של כף היד.