אלרגיה למזון: בדיקות אבחון

האבחנה של אלרגיה למזון נוצר על ידי ההיסטוריה, בדיקה גופנית, ואבחון מעבדה.