תרגילי פיזיותרפיה לתרגיל TEP בירך 6

"במצב שכיבה, לחץ את הגב התחתון בחוזקה לקרקע והנחה את גופך רגל, מורם מעט מהקרקע, נמתח כלפי חוץ. אסור להעביר את התנועה לגו. 15 Whl.

a 2 סטים "חוטפים עומדים" כאשר הוא עומד, פלג הגוף העליון נמתח כך שהוא לא זז עם רגל החוצה במהלך התנועה. בצע 15 אפשרויות לכל רגל עם 2 מעברים כל אחד. המשך בתרגיל הבא