תרגילי פיזיותרפיה לתרגיל TEP בירך 3

"עקב שחיקה" מקם את המושפע רגל מעט עם העקב. משוך את בהונות הרחק ככל האפשר וכופף את מפרק הברך בלי לשחרר את כף הרגל מהקרקע. "ממצב ההתחלה, כף הרגל והברך נמתחים לחלוטין מבלי להרים את העקב מהרצפה. חזור על תרגיל זה 15 פעמים בכל צד עם 2 מעברים. המשך לתרגיל הבא