תרגילים לקבוצות השרירים האינדיבידואליות | שרירי הזרוע

תרגילים לקבוצות השרירים הבודדות

מאריך זרועות בעל שלוש ראשים (M. triceps brachii) שריר זרוע דו ראשי (M. biceps brachii) כופף זרוע (M. brachialis) זרוע עליונה דיברה שריר (M. brachioradialis)

  • תלת ראשי דוחף
  • לחץ על הספסל
  • לחיצת צוואר
  • מפסק אף
  • תלתל Bicep
  • סיומת לטיסימוס (צר)
  • חתירה
  • תלתל Bicep
  • תלתל Bicep