תרגילים כנגד מתחים בצוואר

"מעגלי כתף”בעמידה, סובב את כתפיך מלפנים / למעלה לאחור / למטה. עשו זאת 15-20 פעמים. המשך בתרגיל הבא