תרגילים נגד מתחים בצוואר במשרד 5

"עמדת מוצא: BWS - גיוס" תמכו בעצמכם בקצה השולחן עם שתי המרפקים. אתה יכול לשבת או לעמוד כפוף. עכשיו תעשה גב שפוף.

"עמדה סופית: BWS - גיוס" עכשיו תן לעמוד השדרה שלך לשקוע מ גיבן. חזור על התרגיל 5 פעמים. המשך בתרגיל הבא