תרגילים נגד מתחים בצוואר במשרד 3

"סיבוב" במצב כפוף, גע במרפק אחד לרוחב עם הברך הנגדית מול הגוף. ואז החליפו את היד והברך בערך פי 10 מכל צד. המשך בתרגיל הבא