תרגילים נגד מתיחות בצוואר 6

"משיכת לטיסימוס - תנוחת התחלה" אתה נוקט ביציבה זקופה וישרה. השכמות מושכות עמוק לאחור בעוד זרועותיהן נמתחות כלפי מעלה, סטרנום מצביע כלפי מעלה. "משיכת לטיסימוס - תנוחת קצה" ממצב ההתחלה, שני המרפקים נמשכים לכיוון פלג הגוף העליון.

השכמות נשארות קבועות מאחור ו סטרנום מכוון כלפי מעלה. הפוך 15 וול. מתוך 3 קבוצות כל אחת. חזרה למאמר