תרגילים נגד מתיחות בצוואר 5

"חיזוק המעוינים" שמור על מושב זקוף, מתח בטן וגב, הזז את המרפקים לאחור בזווית של 90 מעלות לגוף וכווץ שכמות (כמו ב חתירה). לחלופין, ניתן לבצע את התרגיל גם במצב נוטה ולחזק אותו בעזרת מוט או משם. בצע תרגיל זה 3 פעמים עם 15 חזרות כל אחד. המשך לתרגיל הבא