תרגילים נגד מתיחות בצוואר 1

"הרמת כתף" בעמידה, שתי הכתפיים מושכות לכיוון האוזניים כששכמות מכוונות לאחור ואז נשמטות שוב. בצע תרגיל זה 15-20 פעמים. המשך בתרגיל הבא