תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 4

"מעגלי כתף”עם זרועות מושטות, סובב את כתפיך מלפנים / למעלה לאחור / למטה. בכך, הצביע על שלך סטרנום כלפי מעלה ומשוך את השכמות עמוק לאחור. אתה יכול גם להקיף את כתפיך לאחור. בצע את התרגיל כ- 15 פעמים. המשך בתרגיל הבא