תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 3

"הרמה צדדית" מהדקים א theraband מתחת לרגל אחת ומשוך את הזרוע הנגדית מתוחה כלפי מעלה והחוצה. אתה יכול גם לקחת משקל (בקבוק מים וכו ') במקום theraband. בצעו 15 חזרות בכתף. המשך לתרגיל הבא