תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 2

"איש רמזור" מתחו זרוע אחת כלפי מעלה והשנייה לצד באותו הזמן. החלף זרועות 10-15 פעמים זה אחר זה. המשך בתרגיל הבא