תרגילים נגד מתיחות צוואר וכתף 1

"זרוע מתנדנדת" מניף זרוע אחת לפניך כלפי מעלה בסיבובים. פלג גופך העליון נשאר רגוע וישר. המשך בתרגיל הבא