תרגילים נגד כאבי צוואר לרוחב 3

"חֲזִית צוואר שרירים ”הצב את ראש מנטיית הצד המתוח (ראה תרגיל 1) בצוואר. החזק את המתיחה כ -10 שניות לכל צד. עבור למאמר “תרגילים נגד כאבי צוואר