תרגילים נגד כאבי צוואר לרוחב 1

"מתיחה לרוחב" הטה את האוזן בזמן שאתה יושב או עומד לכתף בהתאמה עם פלג גוף עליון ישר. המבט והסנטר שלך כל הזמן ישר קדימה. לחץ על הכתף הנגדית כלפי מטה כדי שתוכל להרגיש את המתיחה שם. המשך לתרגיל הבא