תרגילים 2 נגד היצרות תעלת השדרה - מיקום הצעד

“במצב שכיבה, הניחו את שתי הרגליים על משטח מורם כך שהגב התחתון יונח לחלוטין על הרצפה ולא יהיה בגב חלול. הישאר במצב זה כל עוד זה נוח לך. המשך בתרגיל הבא