תפקוד לקוי של זיקפה: בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדתיים מהסדר הראשון - בדיקות מעבדה חובה.

מעמד הורמונלי

  • טסטוסטרון [ירידה בהיפוגונאדיזם ראשוני ומשני].
  • גלובולין המחייב הורמון מין
  • LH (הורמון לוטניזציה) *.
  • FSH (הורמון מגרה זקיק) *
  • פרולקטין
  • TSH (הורמון מגרה בלוטת התריס) - אם קיים חשד להפרעה בבלוטת התריס.
  • 17-בטא אסטרדיול
  • קורטיזול

קביעה רק אם טסטוסטרון הוא לא תקין.

סמן גידול