רגישות אלקטרומגנטית (אלקטרומוג): גורם

פתוגנזה (התפתחות מחלה)

המנגנון הסיבתי של רגישות אלקטרומגנטית טרם הובהר ונחקר כעת בכמה מחקרים.

אטיולוגיה (גורם)

סיבות ביוגרפיות

  • מוצא אתני - השייך לקבוצה אתנית שאינה לבנה, שחורה או היספנית.

סיבות הקשורות למחלות

  • רופא אבחן מחלת סביבה
  • רגישות כימית מרובה (MCS)

זיהום סביבתי - שיכרונות (הרעלות).

  • קרבה למגורים, למשל, לתרני רדיו

סיבות אחרות

  • חוסר יכולת לעבוד
  • הכנסה נמוכה