משך ותדירות היישום תרגילי נשימה כדי להירדם

משך ותדירות היישום

על מנת למנוע היפרוונטילציה הנ"ל, פעיל תרגילי נשימה צריך להתבצע רק לפרק זמן קצר. לא יותר משלוש דקות, אז אתה צריך לחזור רגוע רגיל נשימה. הרפיה תרגילים (למשל מ אימון אוטוגני או מסעות חלומיים) יכולים לעזור אם תרגילי נשימה אינם מספיקים כדי לעזור לך להירדם.

ניתן לבצע את התרגילים מדי ערב לפני השינה, או לבצע אותם לפי הצורך. הרפיה ניתן לאמן טכניקות, וביצועים קבועים יגדילו את הצלחת התרגילים. תרגילי נשימה יכול לשמש גם בחיי היומיום כדי להגן על עצמך מפני סיטואציות מלחיצות ומאמצים מלחיצים (פסיכולוגיים) על ידי מתן מעט פסק זמן.