נוהגים עם מחלת מנייר? | מחלת מנייר

נוהגים עם מחלת מנייר?

אנשים הסובלים מ מחלת מנייר מתאימים רק באופן חלקי לנהיגה ברכב עקב הפרעות ברכבם לאזן. הבעיה הגדולה כאן היא שהלחשים המסוחררים מתרחשים לפעמים ללא סימן. לכן הם גם לא צפויים ולכן יכולים להפתיע את הנהג במהלך נסיעה.

מסיבה זו, על המושפעים להימנע מנהיגה ברכב מנועי על מנת להימנע מסכנת תנועת כבישים. כמובן, שלהם בריאות מעניין גם כאן. מצד שני, ישנם מקרים שבהם התקף מוכרז על ידי סימנים (שמיעה מופחתת, טינטון, תחושת לחץ באוזן).

התנאי המתאים להתאמה בתעבורת הכבישים הוא שבתוך תקופת תצפית ארוכה יותר אירעו רק תפיסותיו של מנייר עם שלט, כך שמשתמשי הדרך המושפעים יכולים לסגת מתנועת הכביש במקרה של ספק. עם זאת, הדבר מחייב חוות דעת רפואית מומחה והיא החלטת מקרה פרטנית.