DemTect: כיצד פועלת מבחן הדמנציה

DemTect: משימות בדיקה

ה-DemTect (זיהוי דמנציה) עוזר לקבוע ליקויים נפשיים של מטופל. זה יכול לשמש גם כדי לתאר את מהלך ההידרדרות הנפשית. כמו בדיקות אחרות (MMST, בדיקת שעון וכו'), הוא משמש באבחון דמנציה.

ה-DemTect מורכב מחמישה חלקים, המשמשים לבדיקת יכולות קוגניטיביות שונות.

מבחן משנה DemTect: רשימת מילים

בתת המבחן הראשון נבדקת הצמיחה הלימודית של הזיכרון האפיזודי: מוקראת למטופל רשימת מילים עם עשרה מונחים (צלחת, כלב, מנורה וכו'). המטופל מתבקש לחזור על כל המילים שהצליח לזכור - הסדר שלהן לא משנה. כל העניין חוזר על עצמו פעם אחת (עם אותה רשימת מילים).

מספר המילים שחוזרות על עצמן כהלכה בשני הסיבובים מצורף (מקסימום 20 נקודות).

מבחן משנה DemTect: המרת מספרים

לאחר מכן הוא מתבקש להמיר שתי מילים מספריות (כגון "שש מאות שמונים ואחת") למספרים המתאימים.

ניתן לצבור מקסימום ארבע נקודות במבחן משנה זה.

מבחן משנה DemTect: משימת סופרמרקט

בתת המבחן השלישית, המטופל מתבקש לציין כמה שיותר דברים שניתן לקנות בסופר. מבחן משנה זה בודק את שטף המילים הסמנטיות. הבוחן סופר את המונחים הנזכרים ורושם אותם כציון (מקסימום 30).

מבחן משנה DemTect: רצף מספרים לאחור

במשימה הרביעית קוראים בקול אחד אחרי השני רצפי מספרים בני שתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש ספרות, והמטופל מתבקש לחזור עליהם לאחור. רצף המספרים הארוך ביותר שחוזרים בצורה נכונה לאחור נספר (מקסימום שש נקודות). משימה זו משמשת לבדיקת זיכרון עבודה.

מבחן משנה DemTect: חזרה על רשימת המילים

DemTect: הערכה

בסיום, כל התוצאות החלקיות מחמשת המבחנים מקבלים ערך נקודתי תואם לפי טבלת המרה. חמשת הנקודות הללו מתווספים לתוצאה הכוללת (מקסימום: 18). זה נותן אינדיקציה לביצועים הקוגניטיביים של המטופל:

  • 13 – 18 נקודות: ביצועים קוגניטיביים מתאימים לגיל
  • 9 - 12 נקודות: ליקוי קוגניטיבי קל
  • 0 – 8 נקודות: חשד לדמנציה

אם יש חשד לדמנציה, מבוצעות בדיקות נוספות.

זהירות: ה-DemTect אינו מתאים לבירור חשד לדמנציה בחולים מתחת לגיל 40.

DemTect: שילוב עם MMST

ניתן לשלב את ה-DemTect גם עם ה-MMST (Mini Mental Status Test), מבחן חשוב נוסף באבחון דמנציה. שילוב זה שימושי מאוד, מכיוון שה-DemTect יכול לזהות ליקוי קוגניטיבי קל טוב יותר מה-MMST.