דליריום: בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדה מסדר ראשון - בדיקות מעבדה חובה.

פרמטרים מעבדה מסדר שני - תלוי בתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופנית ופרמטרים מעבדה חובה - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי.

  • תרבויות / מריחות דם
  • סינון טוקסיקולוגי / סינון תרופות בשתן.
  • CSF לנקב (איסוף נוזל המוח על ידי ניקוב של תעלת עמוד השדרה) לאבחון CSF.
  • רמות ויטמין (תיאמין (ויטמין B1), ניאצין (ויטמין B3 /חומצה ניקוטינית), קובלאמין (B12 ויטמין), חומצה פולית).
  • אמוניה
  • דיגוקסין רמה - אם יש חשד לשיכרון דיגיטאליזין.
  • סרולוגיה אוטואימונית עם ANA, ANCA
  • פיטופרוטאין אלפא 1 (AFP) - כחלק מההקרנה לחצי שנה לקרצינומה הפטוצלולרית (HCC; קרצינומה hepatocellular carcinoma); כבד שחמת נחשבת טרום סרטנית מצב (קודמן אפשרי ל סרטן) למטרה זו.