אבחון ציטומגלווירוס

פרמטרים מעבדה מסדר שני - תלוי בתוצאות ה- היסטוריה רפואית, בדיקה גופניתוכו '- לבירור אבחנתי דיפרנציאלי

  • זיהוי נוגדנים ציטומלגיה (CMV).
  • אי הכללת זיהומים אחרים (ראה אבחנות דיפרנציאליות) באמצעות זיהוי פתוגן או נוגדן.
  • ספירת דם קטנה
  • ספירת דם דיפרנציאלית
  • גמא-GT (גמא-גלוטאמיל טרנספרז), ALT (אלנין אמינו-טרנספרז; GPT), AST (אמינו-טרנספרז אספרטט; GOT), GLDH (גלוטמט דה-הידרוגנאז), פוספטאז אלקליין, בילירובין - עבור כבד פונקציה.