מיג נתרן

מוצרים -

קרוסקארמלוזה נתרן משמש כחומר עזר לתרופות, במיוחד בתרופות טבליות.

מבנה ותכונות

קרוסקארמלוזה נתרן הוא מלח הנתרן של תאית חלקית קרבוקסימילית. זה קיים כמו לבן עד אפרפר-לבן, היגרוסקופי אבקה זה כמעט לא מסיס ב מַיִם.

אפקטים

קרוסקארמלוזה נתרן מתנפח עם מַיִם.

אינדיקציות לשימוש

קרוסקרמלוז נתרן משמש בדרך כלל ב טבליות כמפורק.