כיב בקרנית: בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדתיים מהסדר הראשון - בדיקות מעבדה חובה.

  • קביעת פתוגן על ידי מריחה ותרבית.
    • "אם יש חשד קליני לחיידקיות חיידקיות, תחילה יש לבצע ספוגית לחמית עם ספוגית אחת בכל עין. ואז, חומר מה כִּיב ושוליים של כיב יש להשיג בעזרת ספוגית או מרית קרנית (מרית קימורה, סכין הוקי שדה). " [ראה להלן הנחיה: אבחון מיקרוביולוגי של זיהומים בעין.]