כיב בקרנית: בדיקה

בדיקה קלינית מקיפה היא הבסיס לבחירת שלבי אבחון נוספים:

  • בדיקה גופנית כללית - כולל לחץ דם, דופק, משקל גוף, גובה; יתר על כן:
  • בדיקת עיניים - בדיקת מנורת חריץ:
    • ברוב המקרים הקרנית נפוחה מאוד, אפרפרת-צהבהבה ולא אחידה.
    • באמצעות צבע פלואורסצנטי עשוי לזהות שחיקות
    • במידת הצורך, שטיפה של צינורות הדמעות כדי לשלול הימצאות של היצרות (היצרות).