כיב בקרנית: טיפול תרופתי

יעד טיפולי

חיסול הגורם הסיבתי

המלצות טיפול