התוויות נגד | אוטאן

התוויות נגד

אם מתגלים תגובות אלרגיות ורגישות יתר במהלך השימוש, יש לשטוף את החומר עם סבון ואין להשתמש בו שוב. גם אם לא הוכרו השלכות עד כה, על נשים בהריון להימנע Autan® כאמצעי זהירות. כך גם לגבי ילדים מתחת לגיל שנתיים. Autanאין למרוח ® על אזורי עור פגומים העלולים להתרחש לאחר פציעה או כוויית שמש.

אינטראקציות

עד כה, רק DEET הראה אינטראקציה עם פלסטיק. עם זאת, זה לא ידוע בגלל החומר הפעיל הנוכחי Icaridin. עד כה לא התרחשו אינטראקציות אחרות.