זעזוע מוח (Commotio Cerebri): בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדה מסדר שני - בהתאם לתוצאות ההיסטוריה, הבדיקה הגופנית ופרמטרי המעבדה המחויבים - לבירור אבחנתי דיפרנציאלי במקרים של חוסר הכרה ברור.

בדוק כדי לקבוע אם אתלט יכול לחזור לתחרות (חל על התייחסות לספורט מגע).